Su fueddu sardu “Intzidu" in prus di èssiri unu topónimu de su satu udesu de importàntzia archeológica,  acanta de unu cumplessu prenuràgicu chi si narat “Su niu de su pilloni”, su fueddu benit imperau in formas diversas. Mariu Puddu in su ditzionàriu cosa sua narat: “su chi si narat fendi arrennegai e circhendi certus…etc.”. 

Ma in Uda benit imperau massimamenti su verbu “intzidai” po pricurai disìgiu, afróddiu, po isfidai e fai agiagarai.

 

Po cussu candu s’est fundàt s’Associatzioni Onlus est stétiu scerau custu nòmini po sfrutai su dùplici sinnificau de custu fueddu, po isfidai a totus a valorizai sa stória e sa cultura de sa bidda nosta.