Su progetu

Is obietivus de su Progetu S’Intzidu sunti sa tutela e sa valorizatzioni de su patrimóniu stóricu, culturali, archeológicu, artisticu e identitàriu de su Comunu de Uda po mesu de su coinvolgimentu de sa comunidadi.

Su terretóriu de Uda est arricu meda de monumentus culturalis chi a dol’e coru sunti in stadu de malu incuru e degradu. Segundu is indàginis de sa Soprintandèntzia archeológica sunti stètius  individuaus me in su terretóriu comunali 28 situs chi cumprovant ca sa presèntzia antrópica me in su terretóriu cumentzat me in sa cou de su Neoliticu (III millemniu a.C.).

Su Progetu svilupau de sa Associazione Onlus S’Intzidu, bolit èssiri unu progetu partecipativu aundi totu sa popolatzioni de Uda benit cuinvolta.

Su  Museu Virtuali de su terretóriu serbit po arregolli informatzionis a riguardu a su patrimóniu culturali po ddu torrai fruìbili a totus luegus a manera de criai una connessioni infra citadinus e sa stória de su territóriu anca bivint.

 

 

TEAMPLAYER

Project manager

 

Greca Nathascia Meloni

grecanathascia.meloni@gmail.com

Webmaster

 

Marta Deias

martadeiassss@gmail.comResponsabile traduzione in tedesco

 

Nina Kremmel

Responsabile traduzione in sardo

 

Luigi SuellaResponsabile traduzione in spagnolo

 

Nestor Gisbert Quilis